หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ทั่วไป > Detail ...
ประชาสัมพันธ์การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA 2019

ด้วยรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliament Assembly - AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย

 

          1. การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 (AIPACODD) วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

          2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA  ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเชียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

 

          3. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วันที่ 25 - 30 สิ่งหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready