หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
ตราสัญลักษณ์และค่าสีสำหรับงานกราฟิกของแต่ละหน่วยงาน
 

THAI

(ขนาด 2482px * 465px)

ENG

(ขนาด 2482px * 465px)

ค่าสี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

< Download ทั้งหมด >
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Download ทั้งหมด >


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download ทั้งหมด >


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Download ทั้งหมด >


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Download ทั้งหมด >


คณะศิลปศาสตร์

Download ทั้งหมด >


สำนักงานอธิการบดี

Download ทั้งหมด >


 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready