หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ทั่วไป > Detail ...
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

  1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  2. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  3. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  4. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศุนย์สุพรรณบุรี
  5. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  6. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  7. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready