หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรม
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
WOW WOW WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี

more detail
สัมมนาวิชาชีพ

more detail
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

more detail
การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมสามเรือนโมเดล

more detail
ให้เลือดให้ใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

more detail
สาขาวิชาการบัญชี เป็นเจ้าภาพทำบุญวันพุธ

more detail
ทอ.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

more detail
ส่งเสริมทักษะสร้างอาชีพการออกแบบโรงเรือน

more detail
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

more detail
เตรียมความพร้อมแข่งกีฬา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

more detail
บุคลากรและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพ ป.โท

more detail
ส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
พิธีทำบุญสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

more detail
ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

more detail
เกษีณเปี่ยมสุข ๒๕๖๒

more detail
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

more detail
หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
RUS Freshy ๒๐๑๙

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม2562

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์นนทบุรี

more detail
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์นนทบุรี

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
FEA Freshy 2019

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

more detail
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2562

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

more detail
KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐

more detail
พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

more detail
ถวายเทียนพรรษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา กับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

more detail
ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักศึกษาพบปะผู้บริหารสร้างความเข้าใจ

more detail
เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2562

more detail
เดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สวพ.สำรวจพื้นที่ งานวิจัยช่วยชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอรัญญิก

more detail
ประชุมหารือนักวิจัยและผู้ประสานงานพี่เลี้ยง

more detail
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มหาวิทยาลัยคุณธรรม 2

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

more detail
“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

more detail
ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ลงนามความร่วมมือกุ้ยหลิน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

more detail
“เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดบ้านต้อนรับ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

more detail
ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

more detail
ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online ๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

more detail
ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2562

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

more detail
วันจักกรี 6 เมษายน

more detail
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

more detail
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

more detail
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ

more detail
สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

more detail
ทำบุญประจำวันพุธ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

more detail
ผู้แทนบิ๊กซีหารือ มทร.สุวรรณภูมิโครงการร่วมกัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

more detail
ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรณรงค์เลือกตั้ง

more detail
“รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

more detail
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

more detail
พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

more detail
โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

more detail
เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “เทศน์มหาชาติ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนภาษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี

more detail
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Clubs Denmark & Norway 2019

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

more detail
ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

more detail
กิจกรรมฐานการเรียนรู้

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2562

more detail
ยกระดับผู้ประกอบการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
พิธีปิดกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Clubs Denmark & Norway 2019

more detail
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
บริหารธุรกิจฯ หันตราเกมส์ คร้ังที่ 10

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

more detail
18 มกราคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

more detail
พิธีปิดมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ของขวัญวันเด็กจากพี่สู่น้อง”

more detail
การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ ๔.๐

more detail
มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
กองกลาง ขอพรปีใหม่ อธิการบดี 4 ม.ค. 62

more detail
สันทนาการ ธันวาคม 2561

more detail
มทร.ส จัดขบวนอลังการร่วมงานมรดกโลก ธันวาคม 2561

more detail
กีฬาศิลปศาสตร์ 26 ธ.ค. 61

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2561

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือน ธันวาคม 2561

more detail
แถลงข่าวการนำผลงานวิจัยร่วมแสดงในเวทีนานาชาติ2

more detail
ตสน. 9 ราชมงคล

more detail
มอบอุปกรณ์นิรภัย

more detail
“วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

more detail
4 ธ.ค. 61 ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” 3 ธ.ค. 61

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2561

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือน พฤศจิกายน 2561

more detail
ราชมงคลสุวรรณิร่วมงาน Food & Beverage Trade Fair 2018

more detail
สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

more detail
แถลงข่าวสื่อมวลชน 22 พ.ย. 61

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 16 พ.ย. 61

more detail
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 16 พ.ย.61

more detail
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่15 พฤศจิกายน 2561

more detail
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

more detail
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา

more detail
กีฬาภายในคณะเกษตร 7 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 4 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 3 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 2พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 1 พฤศจิกายน 2561

more detail
สวพ. ร่วมงานโอทอปสัญจร

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์เดือนตุลาคม 2561

more detail
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

more detail
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

more detail
ฝึกอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่3

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
RUS FRESHY 2018 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มทร.รวมใจน้อมรำลึก ร.9

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

more detail
สรุปข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์เดือนกันยายน 2561

more detail
ประชุมกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา

more detail
ตรวจสุขภาพ 61

more detail
อบรมเฟรชชี่ 61

more detail
นิทรรศการ อพ.สธ

more detail
ไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ไหว้ครู เกษตร

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
เกษียน วาสุกรี

more detail
พัฒนาหลักสูตรบัฒฑิตพันธุ์ใหม่

more detail
เกษียณ ทอ

more detail
15 กันยายน วันราชมงคล

more detail
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดูงาน

more detail
ประกวดเฟชชี่ ทอ

more detail
ประกาศเจตจำจงมหาวิทยาลัยสีเขียว

more detail
๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร

more detail
ลานวัฒนธรรม 31 ส.ค. 61

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ธัญบุรี

more detail
งานเเสดงความยินดีดุษฎีกิตติมศักดิ์

more detail
สานสัมพันธ์ บท.หันตรา

more detail
เดินการกุศล ครั้งที่ 12

more detail
ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

more detail
ปฐมนิเทศ กยศ.

more detail
Mou คณะศิลปศาสตร์

more detail
สอบ กยศ

more detail
พัฒนาเครือความร่วมมือการดำเนินงาน วทน. ครั้งที่4

more detail
วันแม่ 12 สิงหาคม

more detail
อบรม CDIO

more detail
แสดงความยินดี สภา

more detail
ปฐมนิเทศ ฯ.นศ. คณะวิทย์

more detail
ปฐมนิเทศ บท. หันตรา

more detail
ปฐมนิเทศ หันตรา

more detail
ปลูกพืชด้วยแสงเทียม

more detail
ถวายพรชัยมงคล

more detail
นำเสนอผลงานวิจัย

more detail
เตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

more detail
ทำบุญอาคารและถวายเทียน

more detail
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

more detail
ต้อนรับนักศึกษาใหม่

more detail
ธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยสีเขียว

more detail
มอบเกียรติบัตรอบรมประปา

more detail
สัมมนาองค์การ

more detail
สัมมนาองค์การ

more detail
ตักบาตร

more detail
สร้างเครือข่ายราชมงคล เพื่อการศึกษาไทย 4.0

more detail
สอบสัมภาษณ์

more detail
ความโปร่งใส

more detail
สัมมนากิจการนักศึกษา

more detail
เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ

more detail
ลงนามความร่วมมือหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิเตรียมความพร้อม TQR

more detail
อบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

more detail
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ แปรรูปกล้วย

more detail
TCAS

more detail
การทำน้ำยาล้างจาน

more detail
SOP

more detail
ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำหยด

more detail
สอบสัมภาษณ์ รับตรง

more detail
ประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 8/2561

more detail
กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติสำหรับแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใต้การประเมิน ITA กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน การรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน

more detail
ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

more detail
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐”

more detail
การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการทำขนมไทยโบราณ

more detail
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพร

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์นนทบุรี

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมิพลอดุลยเดช

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีที่ ๔

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

more detail
โครงการ “เสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและการวิจัย เพื่อสังคมนำไปสู่การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

more detail
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

more detail
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

more detail
งานแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เสวนาวิชาการวิถีชีวิตไทยริมน้ำ นิทรรศการ สาธิตการร้องเพลงเรือ”

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการณ์”

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมพบปะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

more detail
การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
การฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ”

more detail
โครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
การแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

more detail
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกรอบบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

more detail
บรรยายให้ความรู้เรื่องภาษาและการสื่อสาร ๒ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purifa mind RUS”

more detail
โครงการรณรงค์การออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ด้วยการเต้นแอโรบิค

more detail
การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

more detail
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

more detail
การประชุมทบทวนแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ระยะ ๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ และจัดทำแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

more detail
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานเตรียมความพื้นที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
พิธีมอบโอวาทและให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ “UTK GAMES”

more detail
สภา มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีรดน้ำกราบขอพรแด่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกรอบบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

more detail
ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ V-NET ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
การประชุมเชิงอภิปราย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

more detail
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

more detail
พิธีถวายมหาสังฆทานและกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และ โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล “พระเวสสันดรชาดก”

more detail
การประชุม “คณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักศึกษาแกนนำแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแข่งขันกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

more detail
โครงการ “สัมมนาอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๔

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพการผลิตน้ำสมุนไพร”

more detail
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

more detail
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
โครงการ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประเภทบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐

more detail
โครงการกีฬาพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร

more detail
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบรางวัล “คนดีศรีสุวรรณภูมิ” ประเภทนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

more detail
การประชุม “คณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
โครงการ “พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”

more detail
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ ๓

more detail
พิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
กองกลาง และ สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ ครบรอบ ๔๓ ปี

more detail
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560

more detail
คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์

more detail
โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

more detail
การประชุมการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

more detail
โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ (Open House)

more detail
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up 2559

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายอุทิศพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

more detail
พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

more detail
พิธีทำบุญและร่วมแสดงมุทิตาจิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
การประกวด Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2016

more detail
นำน้ำดื่มที่ได้รับการร่วมสนับสนุนจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา

more detail
โครงการจัดแสดงนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ ด้านอาเซียนศึกษา เรื่อง อาเซียน คือ เรา เรา คือ อาเซีย

more detail
โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” และแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”

more detail
รับโล่เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ๓

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

more detail
การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การประชุมวิชาการ “โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓”

more detail
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘ (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ (RMUTiC 7th) “Creative Technology for All : ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม”

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา”

more detail
ราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร” และปล่อยปลา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๗ รอบ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

more detail
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และโพชฌังคปริตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

more detail
การประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

more detail
การแถลงข่าวสื่อมวลชน กิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ Big Day

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
ประมวลภาพกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้ง ที่ 10

more detail
โครงการเรียนรู้ร้องเล่นเพลงเรือ

more detail
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (RMTC2016) Manufacturing Technology toward Industry 4.0

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม”

more detail
พิธีประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

more detail
โครงการอบรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดวัง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดดงเสลา

more detail
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

more detail
รับมอบโคมเทียน และเทียนพรรษาพระราชทาน

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

more detail
การประชุมการจัดการความรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
พบปะหารือหัวหน้าหน่วยราชการ แบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

more detail
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ Start Up ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ “การเขียนแผนธุรกิจ”

more detail
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน

more detail
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

more detail
โครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

more detail
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม”

more detail
การปฐมนิเทศโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสืบสานและน้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

more detail
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

more detail
อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕

more detail
สัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี ๒๕๕๙

more detail
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ประชุมเตรียมงานโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

more detail
โครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ หาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement

more detail
โครงการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ ๓

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

more detail
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยงาน

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ปี ๓

more detail
พิธีถวายข้าวมธุปายาส แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง” (๙ รมส.) รุ่นที่ ๑

more detail
อบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ การใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

more detail
ร่วมงานวันมันเทศ พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๙

more detail
การประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

more detail
การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกร้านจัดทำของที่ระลึก และประเภทของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ Cross-cultural Integration 2016

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการ มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาชีพ

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ผู้เกษียณอายุราชการและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย – หญิง และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และ พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน) แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์ และสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

more detail
กิจกรรม“ราชมงคลร่วมใจ ทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
ขอบคุณคณะทำงาน ผู้สนับสนุน และนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์” พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นักกีฬาราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้เหรียญรางวัล

more detail
พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย Moratuwa ประเทศศรีลังกา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

more detail
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สู่ระดับสากล

more detail
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

more detail
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส + ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน "พื้นฐานความพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต"

more detail
จัดตั้งบริษัทจำลองไปกันมั้ยทัวร์และสบายดีทัวร์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจำลองสุวรรณภูมิทัวร์

more detail
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

more detail
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา และ สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการสอนแทรกศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน “กิจกรรม วัฒนธรรมไทยและมารยาทของไทย”

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ ๒

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

more detail
พิธีมอบเกียรติบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สายงานอาชีพ Animation และ Software

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาระหว่างคณะและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดความพร้อมในการเตรียมตัวออกสหกิจศึกษา

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
การประชุมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร.และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
โครงการหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

more detail
อบรมหลักสูตร อบรมครบเครื่องสร้าง InfoGraphic มืออาชีพ ด้วย MS Publisher

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

more detail
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
กิจกรรม“ทำบุญตักบาตร” เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

more detail
โครงการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘”

more detail
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประกวดวงดนตรีคอนเสิร์ต ๙ ราชมงคลสานสัมพันธ์ RMUT 2016

more detail
การประกวด RMUT Sport Boy and Girl ๒๐๑๖

more detail
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้บริหาร ทั้ง ๙ ราชมงคล และผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
รับมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข จากคุณอัญชลิน – คุณนภัสนันท์ พรรณิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

more detail
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ๒๕๕๙

more detail
โครงการสัมมนาทิศทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเเบบบูรณาการ

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

more detail
การประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper) โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย และมีนักวิจัยสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประมวลภาพ โครงการ แข่งขันทักษะสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

more detail
พิธีบวงสรวงเทพยาดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา และพิธีมังคลาภิเษก เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวย เจริญ ไพศาล

more detail
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
การแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ประกวดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประเภทปากเปียก ๔ ขัน รวมดอก และประเภทเสียงทอง ประเภท ๔ ยก ๘ ดอก ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมค่าเลี้ยงดู

more detail
การประกวด Cowboy และ Cowgirl

more detail
เปิดงาน Cowboy Night Party ชุมนุมศิษย์เก่า ๘๔ ปี เกษตรอยุธยา

more detail
การประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”

more detail
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส +๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
โครงการ Youth Camp and Exchange Lions Denmark 2016

more detail
โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑

more detail
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และพิธีปิดโครงการอบรมครูฝึกอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
การประกวดร้องเพลงลูกกรุง ทั้งประเภทชายและหญิง ในงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และงานราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11

more detail
พิธีเปิดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑

more detail
การประชุมย่อยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

more detail
แถลงผลการดำเนินงาน ในโอกาสที่ตนเองดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบรอบ ๑๑ ปี

more detail
กิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑

more detail
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุด และงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การเสวนา “เรียนรู้วิถีชุมชนสามเรือน” เพื่อให้นักวิจัยได้นำผลงานวิจัยที่ดำเนินการมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ให้ผลงานวิจัยมีความถูกต้องสอดคล้องกับบริบท เงื่อนไข ความต้องการพัฒนาของชุมชน

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

more detail