หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Potfolio ครั้งที่ 2 คณะวิศวฯ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบรับตรง วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบรับตรง วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready