หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > เพลงประจำมหาวิทยาลัย > Detail ...
เพลงประจำมหาวิทยาลัย

  TRACK 1 : มาร์ช มทรส.  < ทดลองฟัง > | < Download เพลง >

 TRACK 2 : มทรส. ดิสโก < ทดลองฟัง| Download เพลง >

 TRACK 3 : รอบรั้วสีทอง < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 4 : รอบรั้วสีทอง (คอรัส) < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 5 : วันลา < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 6 : วันลา (คอรัส) < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 7 : สู่เหย้าสุวรรณภูมิ < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 8 : รำวงลีลาวดี < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 9 : มทรส. สู้ สู้ สู้ < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 10 : หัวใจสีทอง < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 11 : มาร์ช มทร. < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 12 : เจ้าฟ้ามหาจักรี < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 13 : ราชมงคลเกริกไกร < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 14 : ราชมงคลกล้าแกร่ง < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 15 : ตะลุงราชมงคล < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 16 : รื่นเริงบันเทิงใจ < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 17 : คำนับ < ทดลองฟัง| < Download เพลง >

 TRACK 18 : เดิน < ทดลองฟัง| < Download เพลง >มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready