พฤศจิกายน 2559 ถึง เมษายน 2560 ทุกหน่วยงานดำงานงานตามแผนการจัดการความรู้ และดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธีการต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)
ประกวดบทความKM - 2559
อัพเดตเมื่อ : 2017-08-30 09:48:09

Read more..

กิจกรรม KM DAY 2559
อัพเดตเมื่อ : 2017-08-30 09:45:06

Read more..

ประกาศผลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี
อัพเดตเมื่อ : 2017-05-23 10:23:27

Read more..

KM9Rmut+2
อัพเดตเมื่อ : 2017-04-18 14:59:55

Read more..

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559
อัพเดตเมื่อ : 2017-04-18 14:49:51

Read more..

จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
อัพเดตเมื่อ : 2016-11-07 14:03:17

Read more..