หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ บุคลากร >
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการวันเกียรติยศศิลปศาสตร์ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์มอบรางวัลเพชรศิลปศาสตร์ และมอบทุนการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ข้อมูลสถิติด้านบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready