หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ บุคลากร >
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลบัณฑิตราชมงคล

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลบัณฑิตราชมงคล

 

          ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยมผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ องค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

ภาพ : วสันสตูดิโอ     / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ข้อมูลสถิติด้านบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready