หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ บุคลากร >
กำหนดการเปิดระบบคำนวณภาระงาน รอบ 1/2560 สายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ข้อมูลสถิติด้านบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready