หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศการทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education
รายละเอียด
กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
กำหนดการสัมภาษณ์และปฐมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
การแสดงจากโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงโขน จากศูนย์ศิลปอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การแสดงจากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
สวท. บรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
ค้นพบ 7 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready