จำนวนรายการทั้งหมด : 19 รายการ

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอกภัย) [วันที่ประกาศ : 2018-09-06 14:24:00]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) [วันที่ประกาศ : 2018-09-05 17:15:31]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-08-31 16:47:22]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยเพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-08-22 08:38:53]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2 [วันที่ประกาศ : 2018-06-12 15:03:08]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2018-06-07 16:00:19]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-05-07 17:08:44]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-04-27 16:21:12]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-03-13 15:46:05]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [วันที่ประกาศ : 2018-03-05 16:51:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-11-16 16:51:37]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-11-03 11:12:41]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-10-06 14:51:29]
รายงานงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 [วันที่ประกาศ : 2017-07-24 12:31:44]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-28 09:15:54]
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-01 14:34:44]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 13:36:16]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 10:13:07]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [วันที่ประกาศ : 2016-10-28 23:03:16]