หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

            นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เรียนต่อในสายวิชาชีพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในสายอาชีพ ผลิตกำลังคนคุณภาพตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานทั้งนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียน และอาจารย์ที่เข้าร่วมงานเมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready