หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การส่งมอบ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑

 

การส่งมอบ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดนนทบุรี ระยะที่

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดีผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผู้แทนบริษัทSC ASSETและผู้แทนมูลนิธิอาโซก้า ส่งมอบ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดนนทบุรี ระยะที่๑ให้แก่นายสุติปกรณ์ ถาวร เลขานุการสภาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ในการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน๔๕หลังคาเรือน และดำเนินการเสร็จตามระยะที่ ๑จำนวน ๕หลังคาเรือน(เฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready