หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัณฑิตศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 จัดทำ :บุษกรณ์ งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready