หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

           อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (เพิ่มเติม) พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ทีมงาน RUS – Teamwork ร่วมสร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๒ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบรูณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready