หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

 

มาตรฐานสากล

ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ2562  โดยดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้แทนอธิการบดี ประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก Mr. Dennis Kwok Vice President Asia PacificและMr. Charles SinghจากCompTIAร่วมมอบใบรับรองพร้อมด้วยดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม   จำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 982คน และสอบผ่านใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล จำนวน 811คน คิดเป็นร้อยละ 84.50ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 380แห่งทั่วประเทศ (ใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล ประกอบด้วยCompTIA IT Fundamental, CompTIA A+,CompTIA Project+) เมื่อวันพุธที่ 24กรกฎาคม พ.ศ. 2562ณ หอประชุมชั้น 3อาคารปฎิบัติการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ข้อมูล/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาพ /เรียบเรียง :อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready