หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

 

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายสมโภชน์ ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทไทยมาร์โซล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready