หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

 

      อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีพร้อมด้วย ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม  ผู้ช่วยอธิการบดีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศหวยอันมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๔ คน ซึ่ง บริษัทรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัดนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ประสานงานนำนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอน และชมห้องปฎิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรีภาพ/เรียบเรียง :อภิเษกจัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready