หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง uTalk”

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง uTalk

 

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง uTalk” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์นนทบุรีเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเเละเพิ่มทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองเมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑๙๕๐๑ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ภาพ/เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุ รีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready