หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและตระหนักถึงความสำคัญของครู อาจารย์ รวมถึงผู้มีพระคุณ แก่ นักศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารราชมงคล ๓๖(ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready