หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทรส.สุพรรณบุรี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

มทรส.สุพรรณบุรี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ  ในการอบรม  สั่งสอน   และประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์  ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี                                                                                                                  

ภาพ / จัดทำ :บุษกรณ์ งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready