หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก

เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

           ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์อำนวยพศ ทองคำกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา จิโนวัฒน์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๒เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)  

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready