หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย

 

              อาจารย์สัมพันธ์ สุกใสรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM) โดยมีอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้นำเสวนาร่วมกับ อาจารย์พรชัย โลหะพิริยะกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และทีมงาน หัวข้อเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ cop 4 การพัฒนานักศึกษานวัตกรรมการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

 

 ภาพ: คณะศิลปศาสตร์ จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready