หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

 

เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

 

              รศ.สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดี ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณรั้วคาวบอย เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบแปลง ๒ ของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ในโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลง ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

 

ภาพ :ทอ . / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready