หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

        ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม KMDAYประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพที่จะให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                  

ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ งานสื่อสารองค์กร ฯ

                                                                                            Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready