หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

  

  

                   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีบทความแนวปฏิบัติที่ดีร่วมประกวด จำนวน 20 บทความ ณ ห้องประชุม 320319 ชั้น 3 อาคารบริหารเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready