หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

          ผศ.ดร.ศิริมา   แก้วเกิดรองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ แก่ศิษย์ โดยถือว่าเมื่อเริ่มเข้าศึกษาวิชาการใด ๆ ต้องเริ่มด้วยการไหว้ครู  เพราะเชื่อว่าศิษย์ที่ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ นั้น จะทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : ธนัชพร งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready