หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

 

เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

         ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ และรับขวัญนักศึกษาใหม่ พร้อม ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และผู้ที่มีการพัฒนาด้านผลการเรียนระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติจากคุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้มอบทุนจำนวน ๑๕ ทุน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ ทอ. / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready