หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

           ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสอนสั่งนักศึกษาให้ปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคมพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤดีโดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready