หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา กับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

 

มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา

กับบริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด    สาธารณรัฐประชาชนจีนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและนายช่าย จือหมิงประธานบริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัดได้ลงนามร่วมกัน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รองคณบดี คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะผู้แทนจากบริษัท เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษกจัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready