หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับอาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์จิรภัทร กิติธนพัต รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบุคลากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวิฒน์ ในการศึกษาดูงานโครงการ PIM Social Share Value เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของการบริการวิชาการ สร้างประโยชน์และความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สวพ./ณัฎฐา จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready