หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

 

ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

          รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒ โดย มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติให้จัดการแสดงในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค  เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และภัยพิบัติ จากอุทกภัยสำหรับพี่น้องปวงชนชาวไทย เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

                                                                                            ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready