หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

 

โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา๒๕๖๒

           ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา๒๕๖๒เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยและเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ทำร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสถาบันต่อไปอีกด้วย เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาาคม ๒๕๖๒ ณวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                                                                  ภาพ / จัดทำ :บุษกรณ์ งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready