หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

 

เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

 

               รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่๑ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ อปร.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรม Just say no ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                            ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ งานสื่อสารองค์กร ฯ

                                                                                             Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready