หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๑

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๑

            รศ. ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณีหัวหน้าโครงการหมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๑ ในงาน Technomart ๒๐๑๙  “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.  สู่ภูมิภาค”เมื่อวันเสาร์ที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชาร์แลนเจอร์ ๑ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

                                                                                                                 ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready