หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุม (HMI)

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุม (HMI)

 

                 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับเกียรติจาก บุคลากรบริษัท Mitsubishi Electric และบริษัท Auto Didactic เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุม (HMI) และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๔.๐ (ROBOT, UR, MiR) Mitsubishi แก่นักศึกษา ณ อาคาร ๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

       ภาพและข้อมูล :วส. /  จัดทำ : ณัฎฐา ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready