หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพปฎล ขิงทอง และ อ.อโณทัย ทิพเนตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านชุมชนอรัญญิก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                            ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready