หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้โอวาทนักศึกษา Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2019

 

 

 

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้โอวาทนักศึกษา

Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2019

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้โอวาทแก่ นายวิชชากร ไพบูลย์ (คลีฟ)  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ นางสาวปาลิตา แซ่ลิ้ม (มด)นักศึกษาชั้นปีที่ ๓สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์ศูนย์นนทบุรี นักศึกษาโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2019”ที่จะเดินทางไปพักกับครอบครัวชาวเดนมาร์คและเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายเยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศเดนมาร์ค เป็นระยะเวลา ๑เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ ห้องประชุมลีลาวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready