หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT)

 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ

Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT)

 

              บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการThailand Digital Young Talent Development Project 2019(TDYT)(เป็นความร่วมมือของ ๒๖หน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๑๐สถาบันการศึกษา และ ๑๔สถานประกอบการ) โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ดร.มนต์ชัย หนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดร.สุวุฒิ ตุ้มทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณาจารย์ เข้าร่วมลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องAuditoriumอาคารกาญจนาภิเษกสถาบันวิชาการทีโอทีถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready