หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ช่วยชุมชน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ช่วยชุมชน

 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปไม้ภายในชุมชนและแกลบจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ปริมาณเป็นจำนวนมาก โดยมีอาจารย์สุริยา น้ำแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการดำเนินการแปรรูป เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ /จัดทำ ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready