หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิกเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยได้รับเกียตริจาก ดร.วิจิตราเหลียวตระกูลและ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูลณ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ /จัดทำ ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready