หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักวิจัยผู้ประสานงานพบพี่เลี้ยง

 

 

นักวิจัยผู้ประสานงานพบพี่เลี้ยง

 

                รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมนักวิจัยผู้ประสานงานพบพี่เลี้ยง เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดทำคู่มือการจัดการตาม TOR ของแผนงานใหญ่ โดยได้รับเกียตริจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้คำแนะนำ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประตูชัย  ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ /จัดทำ ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready