หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ศูนย์นนทบุรี

เรื่อง  การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2 , 3 , 4 , และ 5 ชาย หญิง   ประจำปี 2562ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.  รูปถ่าย รด. จำนวน  2  รูป  

2. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร  ฉบับบจริง ที่รับรองโดย ศสร.ศฝ.นศท.มทบ.หรือ    นฝ.นศท.มทบ หน่วยเดิม  (ขอได้ที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร)

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

4. ใบรายงานตัว นศท.(แบบ รด.2)  (ขอได้ที่ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เขตใต้ )

จัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่   1  ถึง  31 กรกฎาคม 2562    

ณ ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เขตใต้

หรือไม่เข้าใจเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  id Line :  Raweewan191   

** วันรายงานตัวจะแจ้งและนัดหมายอีกครั้งค่ะ ***

  Facebook: นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)ศูนย์นนทบุรี

   

แอดด้วยคิวอาโค้ดก็ได้ค่ะ                      Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready