หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

วันต่อต้านยาเสพติดโลก๒๕๖๒

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ต่อต้านการใช้สิ่งเสพติด ให้นักศึกษาและประชาชนตระหนัก ถึงโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าวชาญณรงค์ /จัดทำ บุษกรณ์ หน่วยสื่อสารองค์กรฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready