หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

 

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การอบรมสร้างการรับรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พร้อมที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และนำไปขยายผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒ รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready