หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

 

        ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทเกี่ยวกับความสำเร็จของนักศึกษา สู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  พร้อมแนะนำอาจารย์  แต่ละสาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๒๔ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: สุชาดา ปชส.ทอ. จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready