หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

        รศ. ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ ผศ. ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนรู้กระบวนการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มทร.สุวรรณภูมิ (RUS-UBI) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready