หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ใน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียน การสอน บริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ ปชส.มทร.สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready