หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานระยะ ๕ เดือน โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของโครงการย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                          ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready